Bad Kleinkirchheim

Austria Narty - Bad Kleinkirchheim

Bad Kleinkirchheim jest jednym z najpopularniejszych terenów sportów zimowych w Austrii. Zlokalizowany jest on w południowej czę¶ci Alp Gurktalskich, w karynckiej czę¶ci pasma Nockberge, kilkana¶cie kilometrów na północ od Villach. Jest to jednocze¶nie rodzinna miejscowo¶ć Franza Klammera – mistrza olimpijskiego. Atutem całego regionu s± ¶wietnie przygotowane, rozległe tereny narciarskie, poł±czone nowoczesnym systemem wyci±gów. Miejsce to słynie ponadto z nowoczesnego kompleksu basenów termalnych, m.in. z łaĽniami parowymi oraz basenami wypełnionymi wod± z ciepłych Ľródeł.

Główne miejscowo¶ci: Bad Kleinkirchheim, St.Oswald.

Na terenie regionu znajduj± się dwa o¶rodki narciarskie, które poł±czone s± ze sob± rozbudowan± sieci± wyci±gów. Pomiędzy o¶rodkami kursuje także bezpłatny skibus, ułatwiaj±cy przemieszczanie się po całym terenie. Ogólnie znajduje się tu ponad 100 km przygotowanych tras zjazdowych obsługiwanych przez 22 wyci±gi, o ł±cznej przepustowo¶ci 30 000 os./h. Najdłuższy zjazd – trasa zawodnicza – FIS K 70 Franz Klamer – 4200 m o różnicy poziomów 920 m. O¶wietlony stok znajduje się z kolei przy wyci±gu Bach, 302 m, różnica poziomów 57 m. Natomiast z jazdy w głębokim ¶niegu można skorzystać w rejonie wyci±gów Muldenlift, Hirschsprunglift i Lärchegg sztuczne na¶nieżanych. Dzięki temu, że przeważaj± tu trasy dla narciarzy pocz±tkuj±cych i ¶redniozaawansowanych, a także dzięki wielu atrakcjom poza stokami, Bad Kleinkirchheim jest jedn± z najprzyjaĽniejszych miejscowo¶ci dla wypoczynku rodzinnego.
Wokół Bad Kleinkirchheim wytyczono również 16 km ¶rednio – łatwych tras biegowych.
Oprócz standardowych skipassów, karnet „Top Ski Kärnten GOLD”, który obowi±zuje nie tylko w całym regionie, lecz również na terenie całej Karyntii.

Informacje turystyczne:
Bad Kleinkirchheimer Tourismus Marketing GmbH
Dorfstraße 30
9546 Bad Kleinkirchheim
tel. +43(0)4240-8212
office@badkleinkirchheim.at
www.badkleinkirchheim.at