Le Grand Massie

Le Grand Massie

To jeden z największych w Europie region sportów zimowych, rozci±gaj±cy się na północno-zachodnim przedpolu samego Mont Blanc, w Górnej Sabaudii, 60 km od Genewy. Został on utworzony przez poł±czenie czterech miejscowo¶ci, z których każda zachowała odrębny charakter; od tradycyjnej wioski po stację nowej generacji.
Teren narciarski Le Grand Massie to, w zwi±zku z powyższym, cztery główne o¶rodki poł±czone systemem nowoczesnych wyci±gów, które tworz± zróżnicowany teren narciarski o ł±cznej długo¶ci tras 265 km – 50 km tras łatwych, 190 km ¶rednich i 25 trudnych, z maksymaln± różnic± poziomów 1800 m. Najwyżej usytuowanym – na wysoko¶ci 2480 m n.p.m. – jest teren Grandes Platières, na który można wjechać gondol±, a z którego rozci±ga się piękna panorama na szczyt Mont Blanc.
Dla narciarzy biegowych przygotowanych jest ł±cznie 74 km tras, rozrzuconych po całym obszarze. W¶ród nich najdłuższe i zarazem najłatwiejsze trasy wytyczono między Morillon i Samoëns, gdzie pomimo niskiej wysoko¶ci znajduje się gruba warstwa ¶niegu. Malownicze trasy przygotowano także na terenach wyżej położonych: na zboczach Arbaron w rejonie Flaine, koło Serveray lub na Agy powyżej Morillon.
 
Informacje turystyczne:
www.flaine.com.