Montgenevre

Francja Montgenevre

Montgenevre – ten o¶rodek narciarski poł±czony jest z głównymi o¶rodkami Drogi Mlecznej, rozci±gaj±cej się głównie po włoskiej stronie, stanowi±c jej zachodni kraniec. Dzięki temu poł±czeniu, stworzone międzynarodowe tereny narciarskie (Montgenèvre – Claviere) obejmuj± ł±cznie 145 tras o ł±cznej długo¶ci 400 km, z maksymaln± różnic± poziomów 1450 m. Natomiast pojedynczy teren narciarski Montgenèvre, podzielony na cztery sektory, stanowi płaskowyż pomiędzy szczytami Janus i Le Chenaillet. Stoki s± tu do¶ć zróżnicowane, z przeważaj±cymi jednak trasami zielonymi i niebieskimi, poprowadzonymi w¶ród modrzewiowych lasów lub ponad nimi. Ł±czna ilo¶ć tras wynosi tu 100 km, w tym: 8 tras zielonych, 19 niebieskich, 30 czerwonych oraz 14 czarne, które jednak można porównać z ambitniejszymi czerwonymi. Najpopularniejsze trasy zjazdowe: trasa czerwono – czarno – niebieska, prowadz±ca z Collet Vert do La Coche i Claviere oraz czerwona trasa „Souréou” skierowana w stronę Montgenèvre.
W Montgenèvre przygotowanych jest ponadto 28,6 km tras biegowych przystosowanych zarówno do kroku klasycznego, jak i łyżwowego. W większo¶ci należ± one do łatwych i nadaj± się także dla pocz±tkuj±cych. Powody do zadowolenia z pobytu tutaj będ± mieli również snowboardzi¶ci, dla których specjalnie został przygotowany park snowboardowy, w którym mog± doskonalić swoje umiejętno¶ci.
Ze względu na spokój oraz dostosowan± do potrzeb dzieci infrastrukturę, region ten otrzymał znak jako¶ci „Les P’tits Montagnards”. Na tym terenie istnieje możliwo¶ć wykupienia karnetu albo obejmuj±cego tylko wyci±gi na obszarze Montgenèvre, albo ł±cznie ze stokami tylko w Claviere, albo karnet obejmuj±cy cały teren narciarski regionu Drogi Mlecznej.

 

Informacje turystyczne:
www.montgenevre.com