Valmeinier Valloire

Francja Valmeinier - Valloire

Valmeinier – Valloire ten duży kompleks narciarski, w skład którego wchodz± trzy stacje narciarskie: Valmeinier 1500, Valmeinier 1800 i Valloire 1430, zlokalizowany jest na południu Sabaudii w dolinie Maurienne, pomiędzy Trzema Dolinami i granic± włosk±. Charakteryzuje się on łagodnym klimatem i południowym słońcem, gwarantuj±cym ¶nieg od grudnia do kwietnia. Valmeinier to typowa stacja typu: „step out step in”, czyli z każdej rezydencji wychodzi się bezpo¶rednio na stoki, dzięki doskonałym poł±czeniom rozbudowanej sieci wyci±gów. Tereny narciarskie położone s± na wysoko¶ci 1430 – 2600 m n.p.m. i oferuj± ł±cznie 150 km zjazdowych tras narciarskich, rozmieszczonych na trzech masywach i pięciu stokach, obsługiwanych przez 33 wyci±gi o przepustowo¶ci 41 000 os./h. Trasy te można polecić wszystkim, a w szczególno¶ci pocz±tkuj±cym narciarzom i rodzinom z dziećmi, z uwagi na to, że aż 20 tras jest zielonych i 25 tras niebieskich.
Na tym obszarze dominuj±ce trasy do uprawiania narciarstwa biegowego poprowadzone s± na długo¶ci 25 km, głównie w Valloire. Dla pocz±tkuj±cych i ¶redniozaawansowanych specjalnie przygotowane trasy rozmieszczone s± na terenie Les Verneys, a dla zaawansowanych przeznaczona jest trasa Balcon de Valloire, dostępna z wyci±gu krzesełkowego Pré Rond. Pod koniec sezonu narciarze biegowi mog± doł±czyć się do trasy Plan Lachat, biegn±cej na wysoko¶ci 2000 m n.p.m., w pobliżu Galibier.

Informacje turystyczne
Office de Tourisme
73450 Valmeinier
tel. + 33 (0)4 79 59 53 69
fax + 33 (0)4 79 59 20 05
info@valmeinier.com
www.valmeinier.com