La Norma

Valfrejus i La Norma

Ten region narciarski znajduje się nieopodal granicy z Włochami, w s±siedztwie Modane i masywu La Vanoise. Cechami charakterystycznymi regionu s± zróżnicowane trasy oraz doskonała, stylowa architektura, wtopiona w otaczaj±ce teren lasy. Dzięki stworzeniu na tym terenie specjalnego wyci±gu Orelle, pojawiła się dodatkowa atrakcja, jak± jest możliwo¶ć uprawiania narciarstwa również na terenie Trzech Dolin.
Ten duży teren narciarski obejmuje dwa o¶rodki zlokalizowane w: Valfréjus i La Norma, które oferuj± ł±cznie 117 km oznakowanych tras narciarskich obsługiwanych przez 31 wyci±gów, rozmieszczonych na wysoko¶ci 1550 – 2737 m n.p.m.
Narciarstwo biegowe w tym terenie jest bardzo ubogie, gdyż oferuje jedynie 1 trasę pętlę o długo¶ci 2 km na Plateau d’Arrondaz w Valfréjus oraz 6 km tras w La Norma.
Informacje turystyczne:
The „Maison de La Norma”
73500 La Norma
tel. +33 (0) 4 79 20 31 46
fax +33 (0) 4 79 20 36 55
www.la-norma.com