Villard de Lans Correncon

Villard de Lans – Correncon

Ten region narciarski, który położony jest w sercu Parku Regionalnego Vercors, nieopodal Grenoble, polecany jest przede wszystkim narciarzom biegowym, dla których przygotowane tu s± trasy z pięknymi panoramami, zwłaszcza w okolicy Autrans. Z kolei dla narciarzy zjazdowych przygotowano tu tylko nieliczne trasy, w tym głównie o dużym stopniu trudno¶ci, na których ponadto często brakuje ¶niegu.
W o¶rodku Villard de Lans – Corrençon istniej± trzy możliwo¶ci dotarcia do tras narciarskich: Balcon de Villard/Côte 2000, Corrençon/Clos de la Balme, Les Glovettes.
Ł±cznie jest tu 27 tras zjazdowych o ł±cznej długo¶ci 125 km, położonych na wysoko¶ci 1050 – 2170 m, obsługiwane przez 27 wyci±gów. Najwyżej wytyczona trudna trasa – Voie Royale (1300 -1520) ma 10 km długo¶ci.
Teren ten należy z kolei do ważniejszych centrów narciarstwa biegowego we francuskich Alpach. Tereny do uprawiania tego typu narciarstwa otoczone s± lasami i skałami wapiennymi i usytuowane s± w trzech o¶rodkach: Villard 2000, Autrans i Lans en Vercors oferuj±cych ł±cznie prawie 400 km tras, a także nowy park dla pocz±tkuj±cych narciarzy o nazwie Evo nordic’park. Szczególnie dobrze przygotowane oraz polecane trasy zlokalizowane s± w rejonach: Villard de Lans i Clarian w Corrençon. Ponadto o¶rodek Lans en Vercors dysponuje dodatkowo 38 km tras± do skatingu.

Informacje turystyczne:
Office de Tourisme
38880 Autrans France
tel. +33 (0)4 76 95 30 70
fax +33 (0)4 76 95 38 63
info@autrans.com
www.autrans.com
www.ot-villard-de-lans.fr