Molltal Dolina i Lodowiec

Molltal Dolina i Lodowiec Moelltaler Gletscher

Mölltal (Dolina i Lodowiec) – Moelltaler Gletscher to jedyny z lodowców austriackich leż±cy w najbardziej na południe wysuniętej krainie – Karyntii, na który wywozi najdłuższa w Europie górska kolejka prowadz±ca pod ziemi± o nazwie Moelltaler Express, która odległo¶ć 4800 m pokonuje w niecałe 8 minut. Stacja górna znajduje się na wysoko¶ci 2200 m i st±d w dalsz± czę¶ć terenu można wyjechać sze¶cioosobow± gondol±. Sezon trwa w tym regionie od wrze¶nia do pocz±tku maja, i w tym czasie narciarzy obsługuje 10 wyci±gów i kolejek. Na obszarze regionu Mölltal warto też skorzystać z jednej spo¶ród dwóch niżej położonych terenów narciarskich, a także odwiedzić stację badawcz± BIOS, gdzie odbywaj± się widowiskowe pokazy.

Główne miejscowo¶ci: Mallnitz, Obervellach, Flautach.

Na lodowcu Moelltaler Gletscher wytyczono liczne, ¶wietnie przygotowane trasy zjazdowe o ł±cznej długo¶ci 50 km (18 km – niebieskich, 23 km – czerwonych, 9 km – czarnych), usytuowane na wysoko¶ci 3 122 m, co zapewnia narciarzom dodatkowo piękne widoki. Pomiędzy dwoma niżej położonymi terenami znajduje się o¶rodek narciarski Obervellach, który oferuje trasy o ł±cznej długo¶ci 35 km.
Dla narciarzy biegowych przygotowanych jest tu 85 km tras, najwięcej z nich zlokalizowanych jest wokół Obervellach. Najdłuższy zjazd – Kalorienloipe – 680 m n.p.m., długo¶ć 20 km.

Informacje turystyczne:
Kärnten Information,
9220 Velden
tel. +43(0)463 3000
karyntia@kaernten.at
www.karyntia.p