Le Grand Domaine

Le Grand Domaine: Valmorel, Doucy, Saint Francois

Region narciarski, w którego skład wchodz± trzy doliny: Valmorel, Doucy oraz Saint Francois Longchamp, jest swoist± odskoczni± od s±siaduj±cych gigantycznych regionów Trzech Dolin oraz Espace Killy, a jednocze¶nie jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi, a także dla pocz±tkuj±cych i ¶redniozaawansowanych narciarzy. Teren ten oferuje 153 km tras narciarskich, 160 armatek ¶nieżnych, a także sieć wyci±gów o przepustowo¶ci 50.000 os./h. Bardzo ciekawie rozmieszczone s± trasy nad mniejszymi dolinami, których różnorodno¶ć pod względem stopnia trudno¶ci wynika z odmiennego charakteru poszczególnych terenów. Kolejk± Altispace można się dostać poza obręb Valmorel, a z jej końcowej stacji sieć wyci±gów wiedzie między innymi do stoków rozmieszczonych nad dolin± St François Longchamp. Z przyległych terenów Gollet i Mottet nad Valmorel, oznakowane trasy prowadz± do wioski, ale można także wykorzystać własne pomysły i opracować trasy wiod±ce chociażby w rejony Beaudin lub Madeleine. Najpopularniejsze trasy zjazdowe prowadz± wzdłuż kolejki Altispace; a najdłuższa trasa „La Madeleine” ma 3,2 km długo¶ci.
W regionie przygotowano 60 km tras biegowych, z których ciekawsza czę¶ć poprowadzona jest wokół St François Longchamp. Do Valmorel należ± z kolei mniejsze sieci tras biegn±ce na Plan Chevron i koło l’Ormay. Do dyspozycji snowboardzistów przygotowano także park z half- pipe.
 
Informacje turystyczne:
Valmorel
tel. +33 (0) 4 79 09 85 55
fax +33 (0)4 79 09 85 29
info@valmorel.com
www.valmorel.com