Les Arcs

Francja Les Arcs - Bourg Saint Maurice

Les Arcs – Bourg Saint Maurice to zespół czterech poł±czonych stacji o nazwie pochodz±cej od nazwy potoku płyn±cego w dolinie. Tereny narciarskie położone s± tu na wysoko¶ci od 1200 do 3226 m n.p.m. i oferuj± zróżnicowane trasy, zarówno dla rodzin z dziećmi, dla młodych ludzi ceni±cych rozrywki, jak i dla profesjonalnych narciarzy. Dzięki temu Les Arcs przez turystów traktowany jest jako wzorcowy przykład dobrze funkcjonuj±cej stacji narciarskiej i w ostatnich latach stał się ulubionym miejscem narciarzy, bez względu na stopień zaawansowania w jeĽdzie. Region ten to także miejsce, gdzie rozgrywane s± Mistrzostwa ¦wiata w Narciarstwie Szybkim, mistrzostwa Francji w Ski-Joëringu, a także i licznych zawodów snowbordzistów. Teren ten obfituje w doskonałe szlaki o ł±cznej długo¶ci przekraczaj±cej 200 km. Sprawn± komunikację po terenie ułatwia blisko 80 wyci±gów, a także alpejskie metro (funiculaire), ł±cz±ce Bourg Saint Maurice ze stacjami Les Arcs oraz bezpłatne, regularne skibusy pomiędzy poszczególnymi miejscowo¶ciami. Znajduje się tutaj również jedna z najdłuższych na ¶wiecie tras zjazdowych licz±ca 7 km długo¶ci i biegn±ca się od szczytu Aiguille Rouge z wysoko¶ci 3226m n.p.m. do Villaroger na wysoko¶ć 1200 m n.p.m. oraz trasa szybko¶ciowa, na której mistrzowie osi±gaj± największe na ¶wiecie prędko¶ci zjazdu przekraczaj±ce 230 km/h.
Na terenie Les Arcs przygotowane s± ponadto trasy biegowe o ł±cznej długo¶ci 15 km; dla mniej zaawansowanych narciarzy trasy prowadz± przez tereny zalesione, głównie wokół miejscowo¶ci: Bourg Saint Maurice (54 km) oraz Plan Peisay, z kolei trasy dostosowane do lepszych umiejętno¶ci zaawansowanych narciarzy biegowych usytuowane s± pomiędzy Aiguille Grive i Aiguille Rouge.
Do dyspozycji dzieci s± tu przygotowane przedszkola oferuj±ce zajęcia i zabawy pod opiek± wykwalifikowanej kadry, a także „baby club” i specjalne kursy nauki jazdy na nartach.

Informacje turystyczne:
Bourg Saint Maurice/Les Arcs105
place de la Gare,
73700 Bourg Saint Maurice
tel. +33 (0)4 79 07 12 57
fax +33 (0)4 79 07 24 90
lesarcs@lesarcs.com
www.goski.com