La Plagne

Francja La Plagne

La Plagne – znany również jako Grande Plagne to region obejmuj±cy obszar ponad 10 ty¶. ha, który jest jednocze¶nie jednym z największych obszarów narciarskich we Francji. Usytuowany jest on pomiędzy rzek± Isère i szczytem Dôme de Bellecôte (3417 m n.p.m.). W¶ród innych wyróżnia go niezwykła różnorodno¶ć terenu oraz piękna panorama szczytów Mont Blanc i Vanoise. Ten obszar narciarski można podzielić na dwa poziomy, którym przyporz±dkowane s± inne stacje. Górne piętro rozpo¶ciera się pomiędzy lodowcem, a sze¶cioma nowoczesnymi stacjami narciarskimi, natomiast dolne piętro stanowi± cztery o¶rodki powstałe na miejscu już istniej±cych wiosek. Po tym wielkim obszarze narciarskim, składaj±cym się z siedmiu stacji, można poruszać się w większo¶ci bez zdejmowania nart, korzystaj±c z ponad 425 km przygotowanych na wysoko¶ci 1250 – 3250 m n.p.m tras, a także z ponad 140 wyci±gów, 6 tras slalomowych, 2 parków snowboardowych oraz 1 half-pipe. Maksymalna różnica poziomów wynosi tu 2000 m. Jedn± z większych atrakcji terenu jest niewielki lodowiec Bellecôte rozpo¶cieraj±cy się na wysoko¶ci 3300 m n.p.m. Te doskonałe warunki zjazdowe s± tu szczególnie polecane ¶redniozaawansowanym narciarzom – tras niebieskich jest 79, czerwonych 34, chociaż i bardziej wprawieni znajd± tu trasy na miarę swoich umiejętno¶ci – tras czarnych jest 10. Polecane trasy: najdłuższa trasa prowadz±ca z lodowca Bellecôte do Montchavin o długo¶ci 15 km, ¶rednia; a także trasy „Kamikaze” i „Hara-Kiri” z La Grande Rochette, obie o ¶rednim stopniu trudno¶ci. Region ten ponadto jest poddawany ci±głej rozbudowie, planowane jest także jego poł±czenie z równie wielkim terenem narciarskim – Les Arcs. Po uruchomeniu nowej kolejki region La Plagne powiększy się do blisko 400 km tras narciarskich.
W regionie występuje ponadto 90 km tras biegowych: łatwe 30 km, ¶rednie 40 km, trudne 20 km, zorganizowane głównie w formie pętli biegowych w o¶rodkach narciarskich.
Dodatkowymi atrakcjami regionu s± tu również: olimpijski tor bobslejowy o długo¶ci 1500 m oraz jeden z najdłuższych wyci±gów – gondolki o długo¶ci 6,5 km ł±cz±cej Plagne Bellecote z Roche de Mio. Snowboardzi¶ci mog± z kolei spróbować swoich sił w dwóch Snow Parkach.

Informacje turystyczne:
Office de Promotion de la Grande Plagne
BP 62- F73211 Aime Cedex
tel. +33 (0)4 79 09 79 79
+33 (0)4 79 09 70 10
infos@la-plagne.com
www.la-plagne.com