Kitzbuhel – Kirchberg

Austria - Kurort Kitzbuhel - Kirchberg

Kitzbuhel – Kirchberg – miejscowo¶ci te stanowi± jeden z najsłynniejszych alpejskich kurortów, oferuj±c jednocze¶nie romantyczny urok ¶redniowiecznego tyrolskiego miasteczka. Miło¶nicy sportów zimowych maj± tu niepowtarzaln± okazję, by wykazać się umiejętno¶ciami na najtrudniejszym alpejskim stoku narciarskim, ponieważ kulminacj± zimowego sezonu w Kitzbuhel jest styczniowy weekend, podczas którego odbywaj± się zawody „Hahnenkamm” (Koguci Grzebień) na sławnej trasie Stref z Koguciego Grzebienia, na której jest bardzo stromo.
 

Główne miejscowo¶ci: Kitzbuhel, Kirchberg, Mittersill.

W¶ród ponad 160 km tras przeznaczonych do szusowania jest tu 22 km tras oznaczonych kolorem czarnym, ale i niektóre trasy z 66 km oznaczonych kolorem czerwonym mog± zmęczyć, a także 72 km – trasy niebieskie. Od niedawna działa tu kolej gondolowa Ki-West, ł±cz±ca dwa największe austriackie rejony narciarskie. Tak więc po wykupieniu specjalnego karnetu Top Ski narciarze maj± do dyspozycji 249 wyci±gów i kolejek oraz 704 km tras. Atrakcj± s± trasy: speer, slalomowa i karvingowa. Na snowboardzistów czeka centrum Snow-boarders Paradise.

Na tym terenie występuje ponad 120 km tras biegowych, w tym ponad 30 wokół Kitz. Najdłuższy szlak prowadzi z Kirchbergu do Westendorfu i liczy 30 km. We wszystkich miejscowo¶ciach s± organizowane lekcje narciarstwa biegowego.

 

Informacje turystyczne:
Kitzbuhel Tourism Corporation of Public Law
Hinterstadt 18
A-6370 Kitzbuhel
tel. +43(0) 5356 777
infor@kitzbuhel.com
www.kitzbuhel.com