Dolina Lavanttal

Austria: Dolina Lavanttal

Dolina Lavanttal – to malowniczo położone tereny narciarskie na terenie doliny rzeki Lavant, które przyci±gaj± głównie narciarzy szukaj±cych spokojnego miejsca na rodzinny wypoczynek, zapewniaj±c niepowtarzaln± atmosferę południowej Karyntii. Teren ten może poszczycić się bardzo dobrze przygotowanymi trasami, nowoczesnymi wyci±gami oraz bardzo dobr± organizacj±.

Główne miejscowo¶ci: Wolfsberg, Frantschach – St. Gertraud, Bad St.Leonhard, St.Paul.

Na obszarze doliny Lavanttal zlokalizowanych jest siedem niewielkich terenów narciarskich, między którymi występuj± niewielkie odległo¶ci, co pozwala na szybkie przemieszczanie się miedzy o¶rodkami. Przeważaj± tu głównie łagodne, długie zjazdy i przyjazne rodzinom stoki, z których większo¶ć jest sztucznie na¶nieżana. Ł±cznie wytyczonych jest tu 137 km tras, z których 53 km to trasy łatwe, 68 km ¶rednie a 16 km trudne, a obsługuj±ce je 83 nowoczesne wyci±gi skutecznie zapobiegaj± kolejkom i dłuższemu oczekiwaniu przy wjeĽdzie na stok. Na terenie narciarskim Koralpe znajduj± się także trasy FIS i tereny do jazdy poza szlakami, natomiast teren Petzen jest najbardziej wysuniętym na południe terenem narciarskim Austrii.
Dla narciarzy biegowych wytyczono w tym regionie ł±cznie 120 km tras, w tym – trudne 10 km, ¶rednie 60 km, łatwe 50 km, a także oddzielny tor do biegów stylem łyżwowym.
A dla dzieci na kilku terenach narciarskich zlokalizowane s± specjalne wyci±gi oraz wytyczone specjalne tereny i parki zabaw zimowych.