Gasteiner

Gastainer Tal - Narty Austria

Gasteiner Tal to piękna dolina w ¶rodkowej czę¶ci Austrii, zwanej Krajem Salzburskim. Gor±ce Ľródła, lecznicze wody i niepowtarzalny urok starego miasta Bad Gastein przyci±ga wybrednych i zamożnych wczasowiczów. Jednak w sezonie o¶rodki doliny zaludniaj± się także amatorami sportów zimowych, gdyż góry otaczaj±ce dolinę doskonale nadaj± się do szusowania na wszelkiego rodzaju deskach.

Główne miejscowo¶ci: Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein.

W dolinie Gastein można spędzić cały dzień, nie zjeżdżaj±c t± sam± drog±. Na turystów czeka tu 201 km dobrze przygotowanych tras zjazdowych o wszystkich możliwych stopniach trudno¶ci, przepiękne widoki oraz urocze knajpki z tradycyjnymi daniami. Pięć terenów narciarskich leż±cych na wysoko¶ci 860-2700 m n.p.m.: na szczytach Graukogel, Schlossalm, Sportgastein, Stubnerkogel oraz na Fulseck, oferuj± ł±cznie 60 tras zjazdowych obsługiwanych przez 24 wyci±gi o przepustowo¶ci 70 tys. osób/h.
Najdłuższa trasa: zjazd w dolinę Angertal – 8 km długo¶ci z różnic± poziomów 1136 m, najtrudniejsza trasa: Graukogel – 4,4 km długo¶ci z różnic± poziomów 650 m.
Ł±cznie występuje tu również ponadto 90 km tras biegowych, z najwyżej wytyczon± tras± na wysoko¶ci 1600m n.p.m., a we wszystkich miejscowo¶ciach s± w ofercie lekcje narciarstwa biegowego.

Informacje turystyczne:
Gasteinertal Tourismum GmbH
Tauernplatz 1
5630 Bad Hofgastein
tel. +43(0)43 533 930,
info@gastein.com
www.gastein.com