Le Grand Bornand

Le Grand Bornand i Le Chinaillon

Le Grand Bornand i Le Chinaillon – ten teren narciarski umieszczony jest w obszernej kotlinie, w sercu Masywu Aravis w Górnej Sabaudii, między Annecy, Chamonix i Genew±. Ł±czy on w sobie urok tradycyjnej górskiej wioski z nowoczesn±, dynamicznie rozwijaj±c± się infrastruktur±. Te dwie wioski tworz± wspólny teren narciarski o powierzchni ponad 360 ha, poł±czony ze sob± systemem 23 wyci±gów o przepustowo¶ci 38 300 os./h. dysponuj±cy trasami o długo¶ci 90 km i różnicy poziomów 1100 m. W Le Chinaillon znajduj± się dolne stacje większo¶ci wyci±gów zainstalowanych na stokach Le Lachat i La Floria, natomiast Le Grand Bornand ma poł±czenie z tym terenem dzięki kolejce linowej.
Dla narciarzy biegowych wytyczonych jest tu 58 km tras biegowych, głównie w¶ród wzniesień pasma Aramis.

Informacje turystyczne:
tel. +33 (0)4 50 02 78 00
www.legrandbornand.com