Les 2 Alpes

Les 2 Alpes - Les Deux Alpes - Francja

Les Deux Alpes – stała się jedn± z najsłynniejszych stacji we Francji i Europie. Usytuowana na wysoko¶ci 1650 m n.p.m., w departamencie Isère, w Masywie L’Oisans oddalonym o godzinę jazdy samochodem od Grenoble. Atutem stacji s± otaczaj±ce j± trzytysięczniki z jednym z największych lodowców w Europie Mont-de-Lans (3500 m n.p.m.), które zapewniaj± ¶nieg, a tym samym wspaniałe warunki do uprawiania narciarstwa zarówno zim± jak i latem. Ponadto to wła¶nie tę stację zaadaptowali sobie miło¶nicy jazdy na desce jako doskonałe miejsce na ¦wiatowy Festiwal Snowboardu, z kolei latem można tu spotkać najlepszych zawodników „Alpejskiej Karuzeli” przygotowuj±cych się do sezonu zimowego.

Tereny narciarskie oraz o¶rodek Les Deux Alpes powstały z poł±czenia się dwóch górskich hal – jednej należ±cej do Mont de Lans w dolinie Romance i drugiej należ±cej do Vénosc w dolinie Vénéon. Ten wysokogórski teren otoczony jest potężnymi szczytami obejmuje obszar o powierzchni 1200 ha (szeroki jest na 500 m) zlokalizowany na wysoko¶ci od 1270 do 3600 m n.p.m, i oferuje 200 km oznakowanych tras, zarówno dla narciarzy pocz±tkuj±cych, jak i dla profesjonalistów oraz sieć 62 nowoczesnych wyci±gów o przepustowo¶ci 66 000 os./h. Nad cał± okolic± króluje szczyt Pic de la Meije (3983 m n.p.m.), sk±d roztacza się piękna panorama ma rozci±gaj±ce się nieopodal dwie rozległe górskie hale. Zgodnie z tym widokiem, teren ten można podzielić na dwie czę¶ci: zachodnia czę¶ć o łagodnych zboczach to Pied Motet – teren odpowiedni dla mniej do¶wiadczonych narciarzy i snowboardzistów (z czerwonymi trasami prowadz±cymi do Bons lub Mone de Lans). Oraz wschodnia czę¶ć składaj±ca się z rozległych, stromych zboczy oferuj±cych krótkie, trudne trasy, w większo¶ci zaklasyfikowane jako czarne, (w¶ród nich super trasa zjazdowa dla pasjonatów ekstremalnego narciarstwa, która, po pokonaniu różnicy poziomów ponad 2000m, kończy się w wiosce La Grave). Stacja ta cieszy się ponadto międzynarodow± renom± także ze względu na możliwo¶ć uprawiania nie tylko tradycyjnego narciarstwa, ale i nowych sportów zjazdowych w specjalnie do tego przygotowanych miejscach: strefie „Slide” i snowparku. Dla narciarzy biegowych przygotowanych jest natomiast 21 km tras, z czego najdłuższa trasa ma 8 km długo¶ci. Dodatkowymi atrakcjami dla turystów mog± być: freestyle lub freeride, jazda quadami lub shiatsu, jazda na nartach lub spacer, a nawet nocleg w igloo.

Informacje turystyczne:
Office de Tourisme
38860 Les 2 Alpes
tel. + 33 (0)4 76 79 22 00
fax + 33 (0)4 76 79 01 38
info@les2alpes.com
www.les2alpes.com

Stacja położona w rejonie Isere, na wysoko¶ci 1650 m n.p.m.; z licznymi atrakcjami dla turystów, jak możliwo¶ć spędzenia noclegu w tradycyjnym igloo, jazdy quadami, shiatsu, korzystania ze snowparku, a także wiele innych, jak nocne spacery, zakupy czy dyskoteki; najniżej położone trasy narciarskie znajduj± się na wysoko¶ci ok. 1300 m n.p.m., a najwyżej położone – na około 3600 m n.p.m