Obergurgl – Hochgurgl

Austria Gurgtal: Obergurgl – Hochgurgl

Gurgtal: Obergurgl – Hochgurgl – w¶ród narciarzy panuje skrót okre¶laj±cy ten teren – Gurgl. Usytuowany jest on powyżej górnej granicy lasów czyli z dala od zgiełku panuj±cego w centrum doliny. Obszar ten obejmuje trzy niewielkie miasteczka, w których panuj± doskonałe warunki do narciarskich szaleństw. Jako ciekawostka – Obergurgl jest najwyżej położon± osad± w Europie, w której wybudowano ko¶ciół, z kolei Hochgurgl jest najwyżej położonym, na wysoko¶ci 2150 m n.p.m., o¶rodkiem zimowym w Austrii.

Główne miejscowo¶ci: Obergurgl, Hochgurgl, Untergurgl.

W tym regionie niemalże wszystkie stoki kończ± się pod drzwiami hoteli, co sprawia, iż po terenie można się poruszać bez zdejmowania nart. Panoramiczna kolejka gondolowa Top Express Gurgl może każdej godziny przewieĽć 1200 osób, a przejazd ni± pomiędzy Obergurgl a Hochgurgl (3,6 km) trwa tylko 9 minut, co zostało potwierdzone nadaniem urz±dzeniom wyci±gowym na tym terenie zaszczytnego tytułu „Top Quality Skiing”. O¶rodki oferuj± ł±cznie narciarzom 110 km dobrze przygotowanych tras. W¶ród nich znajduje się bardzo wymagaj±ca trasa Hoche Mut z Hochgurgl, która została przygotowana dla najodważniejszych narciarzy.
Na terenie Obergurgl-Hochgurgl wytyczone zostały trzy trasy biegowe o ł±cznej długo¶ci 12 km. Można też wypożyczyć tu kompletny sprzęt oraz wykupić lekcje narciarstwa biegowego.

Informacje turystyczne:
Obergurgl-Hochgurgl
A-6456 Obergurgl
tel. +43 (0) 57200 100
info@obergurgl.com
www.obergurgl.com