Salzburger Sportwelt

Austria Narty: Salzburger Sportwelt

Salzburger Sportwelt to o¶rodek o doskonałej renomie, który należy do najczę¶ciej odwiedzanych terenów sportów zimowych. Obok znakomicie przygotowanych i różnorodnych tras zjazdowych, (z przewag± tras łatwych) i nowoczesnych wyci±gów, region ten oferuje także bogat± bazę hotelow± i wy¶mienite jedzenie. Niestety, aby skorzystać z 300 km tras, które s± do dyspozycji narciarzy, należy posiadać własny ¶rodek lokomocji.

Główne miejscowo¶ci: Radstadt, Zauchensee, Wagrain.

Obszar Sportwelt Amade obejmuje pięć terenów narciarskich: na szczytach Gamskogel, Mooskopf, Sonntagskogel, Hirschkogel oraz Rauchkopfhutte. Ł±cznie jest tu ponad 140 tras zjazdowych o ł±cznej długo¶ci 315 km, usytuowanych na poziomie 650-2200 m n.p.m., w tym kilka aren narciarskich. Wszystkie trasy obsługiwane s± przez ponad 130 wyci±gi o przepustowo¶ci 121 tys. os./h. Przeważaj± trasy dla pocz±tkuj±cych i ¶redniozaawansowanych. Hu¶tawki narciarskie: Flacha-Wagrain-St.Johann – 175 km przygotowanych tras, Zauchensee-Flachauwinkl-Kleinarl – 88 km tras oraz Radstadt-Altenmarkt – 20 km tras. Na niektórych, specjalnie przygotowanych trasach z elektronicznym pomiarem czasu, narciarze mog± sprawdzić także swoj± prędko¶ć podczas jazdy na tyczkach. Ponadto teren ten oferuje 260 km tras biegowych, w tym najwyżej położon± i jedn± z najtrudniejszych w Zauchensee licz±c± 24 km.

Informacje turystyczne:
Salzburger Sportwelt
Hauptsrafe 159
5542 Flachau
tel. +43(0)645 729 29
info@slazburgersportwelt.at
www.salzburgersportwelt.at