Troler Zugspitze Arena

Narty Austria - Troler Zugspitze Arena

Troler Zugspitze Arena – jest to białe królestwo terenów narciarskich od strony Tyrolu. Lodowiec Zugspitze to również najwyższy szczyt Niemiec (2964 m n.p.m.), ze wspaniałymi trasami narciarskimi po niemieckiej stronie. Cały ten region narciarski oferuje ponad 140 km tras zjazdowych o zróżnicowanym stopniu trudno¶ci, w otoczeniu wspaniałej alpejskiej panoramy. S± tu wymagaj±ce stoki dla narciarzy zaawansowanych, ale także łagodne zbocza doskonale nadaj±ce się dla rodzin z dziećmi i pocz±tkuj±cych narciarzy. Troler Zugspitze Arena to także wspaniały teren dla saneczkarzy, skibobistów oraz amatorów pieszych wędrówek. Dodatkow± atrakcj± jest możliwo¶ć jeżdżenia raz po bawarskiej, a raz po tyrolskiej stronie tej samej góry.

Główne miejscowo¶ci: Erhwald, Berwang, Lermoos.

Tereny narciarstwa zjazdowego rozci±gaj± się tu na wysoko¶ci 1000-2900 m n.p.m. Cały region składa się z siedmiu o¶rodków narciarskich, niestety niepoł±czonych wyci±gami. Trasy dla zaawansowanych narciarzy zlokalizowane s± głównie na Rastkopf, który stanowi też najwyższy punkt okolicy. Najdłuższe trasy: przy wyci±gu Grubi – 5 km długo¶ci z różnic± poziomów 1000 m; Kanonenabfahrt – 5 km długo¶ci z różnic± poziomów 1000 m.
Ł±cznie występuje tu ponadto około 100 km tras biegowych o różnym stopniu trudno¶ci, biegn±ce wokół niemal wszystkich głównych miejscowo¶ci; znajduj± się też odcinki o¶wietlone. Wszędzie też skorzystać można z lekcji narciarstwa biegowego.
Dla dzieci działaj± tu minikluby, s± też wydzielone tereny narciarskie z magicznymi terenami i innymi atrakcjami.

Informacja turystyczna:
Troler Zugspitze Arena
Am Rettensee 1
 A-6632 Erhwald
tel. +43(0)5673 200 00
info@zugspitzarena.com
www.tiscover.a