Les Menuires

Francja - Les Menuires (Trzy Doliny)

Stacja położona na obszarze Trzech Dolin, na wysoko¶ci 1850 m n.p.m., z trasami o długo¶ci ok. 600 km oraz z czynnymi ok. 200 wyci±gami; powoli zmienia swe nowoczesne oblicze w bardziej tradycyjn± osadę poprzez budowanie coraz większej ilo¶ci domków z drewna czy kamienia; jest to obiekt doskonale przystosowany dla dzieci, nawet tych najmniejszych – już od trzech miesięcy; rozrywki tutaj to nie tylko rzecz jasna narciarstwo i snowboard, ale również zjazdy na saneczkach, na skuterach ¶nieżnych, loty paralotni±, czy korzystanie z centrum SPA, z lodowiska b±dĽ aquaparku.

Najniżej położone trasy leż± na wysoko¶ci 1450 m n.p.m., a najwyższe – na ok. 2850 m n.p.m., sezon narciarski rozpoczyna się tutaj w tym roku gdzie¶ w połowie grudnia, a kończy pod koniec kwietnia; co do imprez, to w styczniu odbędzie się tzw. Tydzień Wina, kiedy to odbęd± się degustacje najlepszych win na ¶wiecie wraz z możliwo¶ci± ich nabycia, w lutym za¶ nast±pi impreza pt.: „Trofeum Nadziei”, podczas której zbierane będ± pieni±dze na rzecz Departamentalnego Stowarzyszenia Osób Upo¶ledzonych Ruchowo i Umysłowo; w kwietniu za¶ – Festiwal muzyki i piosenki dla dzieci oraz Rajd 3 Doliny Swing.