Chamonix

Francja Chamonix - Mont Blanc

Chamonix – Mont Blanc – jest jednym z najsłynniejszych regionów narciarskich w Alpach, który kusi dodatkowo pięknymi widokami na najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc. Wysokie skały gwarantuj± tu niezapomniane emocje przede wszystkim do¶wiadczonym narciarzom. Jednak przejażdżka najdłuższ± kolejk± linow± ¶wiata oraz starymi kolejkami zębatymi – „Chemin de fer de Montenvers”, przyci±gaj± tu także każdorocznie turystów bez nart. Położony nieopodal granicy ze Szwajcari±, w malowniczej dolnie Alp Francuskich, wysokogórski o¶rodek Chamonix przypomina niemalże góry Himalaje – pocięte głębokimi szczelinami jęzory lodowców spływaj± tu w dolinę spod skutego lodem szczytu Mont Blanc, wznosz±cego się na wysoko¶ci 4807 m n.p.m. W przeszło¶ci był to kurort letni, aż do momentu kiedy to otwarto pod Mont Blanc tunel długo¶ci 11,6 km, ł±cz±cy drog± miasteczko z Couymayeur we Włoszech. W pobliżu o¶rodka znajduj± się również inne, niższe szczyty, które równie okazałe tworz± teren narciarski o dużym zróżnicowaniu stoków.
Dziewięć kompleksów narciarskich usytuowanych na wysoko¶ci 1030 – 3842 m n.p.m., z których najlepsze dla pocz±tkuj±cych to: Le Tour, Les Planards, Le Brezent i La Flegere. Z kolei nad o¶rodkiem Argentiere usytuowane s± stacje narciarskie: Les Chosalets i Les Grands Montets, przeznaczone głównie dla ¶rednio i wysoko zaawansowanych narciarzy. W tym o¶rodku znajduje się także park snowboardowi, wyposażony w half pipe. Maksymalna różnica poziomów na tych terenach narciarskich wynosi 2070 m. Dodatkowo na tym terenie zlokalizowane s± następuj±ce lodowce: d’Argentière, du Géant (Vallée Blanche), Mer de Glace, du Tour i des Bossons. Ł±czna długo¶ć tras zjazdowych wynosi 152 km i s± one o różnych stopniach trudno¶ci. A obsługiwane s± one przez dobrze zorganizowany system 49 wyci±gów i kolejek. Najpopularniejsz± jest 20-kilometrowa trasa zjazdowa Vallee Blanche z wierzchołka Aiguille du Midi przez Mez de Glace i lasy do Chamonix, któr± zjazd trwa 4-5 godzin.
Większo¶ć z przygotowanych tu 42 km tras biegowych, głównie łatwych i ¶redniozaawansowanych, znajduje się wzdłuż doliny, pomiędzy Chamonix a Argentière. Zimne i ocienione zim± trasy s± położone do¶ć nisko, a w wiosennym słońcu ¶nieg topnieje tam szybko. Szczególnie dla dzieci, w największych o¶rodkach przygotowane s± różnorakie atrakcje: żłobek, przedszkole, klub narciarski, park zabaw zimowych, park wodny, ¶ciana wspinaczkowa, trampolina, basen, lodowisko oraz dwie szkółki narciarskie.
Informacje turystyczne:
Chamonix Mont-Blanc 85
place du Triangle de l’Amitié BP 25
F-74400 Chamonix Mont-Blanc
tel. +33 (0) 450530024
info@chamonix.com
www.chamonix.com