Karnische Ski Arena

Austria Karyntia - Karnische Ski Arena

Karnische Ski Arena – jest jednym z głównych terenów narciarskich Karyntii, który z duż± ilo¶ci± dobrze przygotowanych tras i nowoczesnych wyci±gów może zachwycić najbardziej wybrednych narciarzy. Z kolei pobliski region Weissensee, położony nad krystalicznie czystym jeziorem – jednym z największych w Europie – przyci±ga z miło¶ników łyżwiarstwa. W regionie tym wyznaczone zostały dwie czę¶ci; pierwsza to wyżej położone tereny narciarskie na wysoko¶ci 1300 – 2000 m n.p.m., natomiast druga obejmuje dolinę Gailtal, gdzie wytyczono sieć tras biegowych.

Główne miejscowo¶ci: Nassfeld, Hermagor i Weissensee.

Narciarze maj± w tym miejscu do wyboru rozległy teren narciarski Sonnenalpe Nassfeld i znacznie skromniejszy region sportów zimowych Weissensee. Na obu terenach przeważaj± ¶rednio trudne stoki o ł±cznej długo¶ci 106 km, obsługiwane przez 40 wyci±gów, ł±cz±cych s±siaduj±ce ze sob± szczyty.
Trasy biegowe rozmieszczone s± głównie w dolinie Gaital; jest ich tam wytyczonych ł±cznie około 100 km, w tym głównie trasy łatwe, oraz na obszarze Weissensee – 70 km tras o różnym stopniu trudno¶ci. Szczególnie atrakcyjne trasy wytyczono wokół jeziora. Najdłuższy zjazd – Franz-Josefs-Höhe (935 – 1030 m n.p.m.), 10 km, trudno¶ć ¶rednia.

Informacje turystyczne:
Karnische Incoming GmbH
tel. +43 (0)4285 8241
info@nassfeld.at
www.skiarena.at