Odszkodowania Powypadkowe

Odszkodowanie za wypadek na nartach

Coraz więcej osób decyduje się na wyjazd na narty nie tylko zimą, ale i wczesną wiosną. Sporty zimowe zyskują na popularności, są doskonałym sposobem na wypoczynek, ale i niosą ze sobą pewne ryzyko.  Niewiele trzeba, aby przydarzył się nam wypadek na nartach, który może mieć naprawdę nieprzyjemne skutki, najczęściej w postaci złamania ręki lub nogi.  Ponieważ w takiej sytuacji dochodzi ból i stres związany w wypadkiem, a za granicą dodatkowo bariera językowa, warto wiedzieć jakie prawa przysługują poszkodowanemu w takiej sytuacji.

Odpowiedzialność za wypadek na nartach

Bardzo istotne są okoliczności w jakich przydarzył się nasz wypadek na nartach, a właściwie kwestia odpowiedzialności za to zdarzenie. Art. 415 Kodeksu Cywilnego mówi bowiem: Kto z własnej winy wyrządził szkodę drugiej osobie ma obowiązek do naprawienia tej szkody”. A zatem jeśli to my spowodowaliśmy wypadek na stoku, w którym ucierpiała druga osoba, to my będziemy zobowiązani do zadośćuczynienia za spowodowane szkody.

Jeśli jednak nasz wypadek miał miejsce na skutek złego oznakowania stoku, braku właściwego oświetlenia lub innego zaniechania ze strony właściciela stoku możemy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na nartach, o ile pomiędzy zaniechaniem organizatora a zaistniałym zdarzeniem występuje związek przyczynowo-skutkowy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na nartach?

Zgodnie z art. 361 Kodeksu Cywilnego, osobo zobowiązana do wypłaty odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za „normalne”następstwa zaniechania lub działań, które przyczyniły się do powstania szkody. Poszkodowany może ubiegać się nie tylko o zadośćuczynienie za poniesione straty, ale również za korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wypadek. Można więc żądać zadośćuczynienia zarówno za koszty związane z transportem do szpitala jak i pieniędzy zapłaconych za pobyt w hotelu, których nie udało się odzyskać czy za uszkodzenie sprzętu narciarskiego lub za dalsze leczenie.


Należy jednak pamiętać, że wszystkie wydatki i koszty powinny być udokumentowane. Jeśli sprawa nie zakończy się polubownie i trafi do sądu będziemy potrzebowali jak najwięcej dowodów oraz świadków zdarzenia.

W sytuacji kiedy sami ucierpieliśmy na skutek własnego nieodpowiedzialnego zachowania, nie mamy szans na odszkodowanie. Jeśli natomiast przyczyniliśmy się do powstania lub zwiększenia szkody, tzn. po części wydarzyła się ona z naszej winy, po części z winy drugiej osoby, to zgodnie z art. 362 KC, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiednio zmniejszeniu. Możemy więc również ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na nartach, tylko będzie ono adekwatnie mniejsze.

Materiał opracowany wspólnie z Kancelarią Odszkodowania Powypadkowe i Komunikacyjne MentorGroup.pl, http://www.mentorgroup.pl