Trzy Doliny Trois Vallees

Francja Trzy Doliny - Trois Vallees

Region Trzy Doliny – Trois Vallées – to największy na ¶wiecie obszar narciarski, który rozci±ga się, zgodnie z nazw±, między trzema potężnymi dolinami: St Bon, Des Allues oraz Belleville i obejmuje powierzchnię blisko 10000 ha. Sukces tego terenu polega na doskonałym poł±czeniu walorów regionu: wysokich gór, klimatu i nasłonecznienia, ze doskonale przygotowan± i współpracuj±c± ze sob± infrastruktur± narciarsk±. Zróżnicowanie tras jest tu ogromne, tak więc każdy znajdzie dla siebie odpowiednio dopasowany szlak. W regionie tym występuje ponad 300 zróżnicowanych pod względem trudno¶ci tras o ł±cznej długo¶ci 600 km, z blisko 200 wyci±gami, w tym 41 kabinowymi, przewoż±cymi ogółem ponad 220 000 osób/h oraz z ponad 1200 armatkami ¶nieżnymi. W regionie znajduj± się ponadto dwa lodowce: de Pecelet (3300 m n.p.m.) oraz de Cheviere (3210 m n.p.m). Wszystko to czyni z tego miejsca prawdziw± narciarsk± potęgę ¶wiata.

Główne stacje narciarskie Trzech Dolin to: Val Thorens – która jest najwyżej położon± stacj± narciarsk± zarówno tego regionu, jak i Europy, może niezbyt atrakcyjna architektonicznie, natomiast idealna dla miło¶ników nart; Meribel – to bez w±tpienia jedna z najładniejszych miejscowo¶ci w regionie; Brides Les Bains – to z kolei miejsce charakteryzuj±ce się najniższymi cenami w regionie; Courchevel – to natomiast stacja narciarska posiadaj±ca najwyższe ceny w regionie i na ¶wiecie oraz La Tania – ten o¶rodek położony między Courchevel i Meribel, to kameralna i atrakcyjna stacja bez samochodów, idealna dla rodzin z dziećmi.