Superdevoluy

Francja Superdevoluy

Superdevoluy – to trochę zapomniana już stacja narciarska, która położona jest na zachodnim krańcu Alp Wysokich, w sercu Masywu Dévoluy, po¶ród czterech olbrzymich szczytów. Jednak pomimo zapomnienia, nadal oferuje bardzo interesuj±cy teren narciarski z dobrym ¶niegiem, łagodnym klimatem i dużo ilo¶ci± słonecznych dni. Ponadto, wraz z siostrzan± stacj± narciarsk± – La Joue du Loup, z któr± połaczony jest za pomoc± rozbudowanego systemu wyci±gów, a która zorganizowana jest według takiego samego schematu „station integrée” (tzn. całe zaplecze pod jednym dachem), tworz± region sportów zimowych dysponuj±cy terenem narciarskim o powierzchni 300 km2. Ten poł±czony teren narciarski zlokalizowany jest na wysoko¶ci 1500 – 2510 m n.p.m. i oferuje ł±cznie 100 km tras; w tym 16 tras zielonych, 23 niebieskich, 16 czerwonych oraz 5 czarnych. Centralnym jego punktem jest szczyt Le Pierra d’Agnières, pełni±cy ważn± funkcję węzła komunikacyjnego z 30 wyci±gami o przepustowo¶ci 26 130 os./h.

Dla narciarzy biegowych przygotowanych jest ł±cznie 79 km tras o różnym stopniu trudno¶ci.

 

Informacje turystyczne:
www.ledevoluy.com